Een half jaar later

Een half jaar later: “Zucht…!”
Nog altijd geen wijziging in de Covid-situatie, integendeel zelfs.

Dit kunnen we zowel positief als negatief uitleggen.
Negatief als het virus ons of onze geliefden van dichtbij heeft geraakt, als ziekte of als (economische) nasleep daarvan.
Positief als we ‘er gewoon nog zijn’, gezond zijn, onze maatregelen hebben genomen en ons vol goede moed op de toekomst richten.
Bij ons KIDT-team is gelukkig dit laatste het geval.

Wij hopen van harte dat dit ook zo is bij jullie, kunstenaars en belangstellenden.
Een hartelijke groet en goede moed gewenst!