Helaas …

Met pijn in het hart moeten we u berichten dat Kunst in de Tuin op 19 september 2021 helaas niet kan plaats vinden. Er is een te hoge mate van onzekerheid rond wat er tegen die tijd mogelijk is m.b.t. ons evenement, teveel vragen om ‘er vol voor te gaan’ terwijl er een groot risico is dat door de dan geldende restricties het uiteindelijk toch niet door kan gaan.

Wij betreuren dit alles zeer, maar focussen ons vanaf nu dan maar op de ‘editie 2022’ die zal plaatsvinden op zondag 26 juni 2022.