Reglement Nederlands

Reglement & Voorwaarden

Locatie
De kunstmarkt vindt plaats in de Botanische Tuin, St. Hubertuslaan 74, 6467 CK Kerkrade.
De kunstmarkt wordt gehouden van 10.00 tot 17.00 uur op zondag 30 juni 2024.
Honden zijn niet toegestaan.

Aanmelding 
De deelnemer kan zich inschrijven door beantwoording van een uitnodiging van de organisatie of door het versturen van een e-mail met de benodigde informatie (zie website) naar info@kunstindetuin.com.
Ieder jaar zal de organisatie opnieuw bepalen wie kan deelnemen aan ‘Kunst in de Tuin’.
Het tonen van technieken en het demonstreren ervan tijdens het evenement wordt bijzonder op prijs gesteld.

Selectie 
De organisatie maakt een selectie van de kunstenaars die zich hebben ingeschreven. 
Er wordt geselecteerd op kwaliteit, creativiteit, diversiteit en originaliteit. Tevens streeft men naar een jaarlijks wisselend aanbod van exposanten. Aan de kunstenaars die al eerder op onze Kunstmarkt hebben gestaan wordt gevraagd om vooral nieuw werk aan te bieden. 
De organisatie zal altijd van tevoren de werken ter beoordeling bekijken. Dit kan via een eigen website, galerie of een fotopresentatie van minimaal 5 foto´s van recent werk. De selectie is bindend en hierover wordt niet gecorrespondeerd.
De ingeschreven kunstenaars ontvangen uiterlijk eind maart schriftelijk uitsluitsel over deelname. 
Geselecteerde deelnemers dienen binnen 3 weken na ontvangst van hun plaatsingsbewijs hun deelname te bevestigen door betaling van het standgeld.
Bij afwijzing is het mogelijk om op de reservelijst geplaatst te worden. Bij eventuele afmelding van een van de geplaatste deelnemers kan men dan alsnog uitgenodigd worden.

Standgeld
Het standgeld bedraagt voor een 4 meter kraam met wit dak- en achterzeil € 55,00.
Voor eventuele stoelen dient u zelf zorg te dragen.

Kraam
De deelnemers krijgen de beschikking over een metalen/houten marktkraam met wit zeilen dak en achterwand. De kraam staat bij aankomst volledig opgebouwd voor u klaar. De kraam is 4 meter lang x 1,10 meter breed. 
De kraam kan tussen 08.00 en 10.00 uur ingericht worden. Hierbij dienen de houten planken van de kraam met een door uzelf meegebracht doek afgedekt te worden.
De kraam mag niet vóór 17.00 uur ontruimd worden tenzij de organisatie hiervoor toestemming verleent. 
Het is niet mogelijk om de Botanische Tuin in te rijden. De loopafstand van de diverse ingangen tot uw stand bedraagt echter nooit meer dan 100 meter. Voor een evt. steekwagen etc. om uw werken te vervoeren dient u zelf zorg te dragen.

Publiciteit
Aan ‘Kunst in de Tuin’ wordt bekendheid gegeven door middel van affichering en advertenties/persberichten in diverse media. Op onze website zal een deelnemerslijst met de namen, foto’s van werken, een toelichting en eventuele links naar de media van de deelnemers geplaatst worden.
De organisatie verwacht dat de deelnemers via de door hen gebruikte media verwijzen naar Kunst in de Tuin.

Schade en risico
De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of zakelijke schade (zoals ongevallen, schade, verlies of diefstal) voor, tijdens en na de kunstmarkt. 

Afgelasten: Mocht kort voor of tijdens de kunstmarkt besloten worden om deze af te gelasten om reden buiten de invloedsfeer van de organisatie (situaties van overmacht zoals extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de Kunstmarkt aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte (zoals bv. standgeld, verminderde/geen verkoop) kosten.
Afmelding: Mocht een deelnemer zich na de bevestiging van deelname alsnog afmelden, dan vindt er geen restitutie van het standgeld plaats.

Privacy verklaring
Zie http://www.callistus.nl/privacy.html voor gedetailleerde informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die mogelijk in ons bezit zijn/komen.

Door deel te nemen aan ‘Kunst in de Tuin’ verplicht men zich, zich aan dit reglement te houden.